Oferta edukacyjna 2019/2020

PROPONOWANE KLASY PIERWSZE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


1A oddział z rozszerzoną podstawą programową:

- historii sztuki,

- geografii,

- języka angielskiego,

oraz do wyboru język niemiecki lub język francuski

http://abla.blogia.com/upload/20060822162651-profemoodle.gif

Program tej klasy przygotowuje do studiów na kierunkach:

historia sztuki, kulturoznawstwo, zabytkoznawstwo, ochrona dóbr kultury, konserwacja zabytków,

architektura, filologia polska i filologie obce, historia, archeologia, etnologia, europeistyka, prawo,

politologia, kierunki artystyczne, nauki społeczne, administracja, stosunki międzynarodowe.


1B oddział z rozszerzoną podstawą programową:

- geografii,

- wiedzy o społeczeństwie,

- języka angielskiego,

oraz do wyboru język niemiecki lub język francuski

alt

Program tej klasy przygotowuje do studiów na kierunkach:

geografia, archeologia, architektura i urbanistyka, finanse i bankowość, filologia angielska, ekonomia,

bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia,

geologia, informatyka, kulturoznawstwo, ochrona środowiska, pedagogika, przyrodoznawstwo,

psychologia, socjologia, transport, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, nauki społeczne,

stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo i administracja, gospodarka przestrzenna.

 

 

1C oddział z rozszerzoną podstawą programową:

- biologii,

- geografii,

- języka angielskiego,

oraz do wyboru język niemiecki lub język francuski

alt

Program tej klasy przygotowuje do studiów na kierunkach:

ratownictwo medyczne, biotechnologia, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, analityka,

weterynaria, ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość,

bankowość, geografia, geodezja, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja,

przyroda, psychologia, wychowanie fizyczne.